Būkime sveiki!

Kviečiame pasidomėti rengiamų bendrųjų programų projektais

 

 

 https://www.mokykla2030.lt/bp-projektai/ 

 

 

Siūlymų paskelbtiems BP projektams laukiama iki gegužės 15 d. el. paštu mokykla2030@nsa.smm.lt.

 

 

Iki to laiko numatoma rengti diskusijų ciklą, skirtą atnaujinamų projektų aptarimui, atsakant į visuomenės klausimus.

Kovo 31d. organizuojamas rajoninis 4 kl. mokinių meninio skaitymo konkursas.

JURBARKO RAJONO IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IR

PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ PIEŠINIŲ KONKURSAS

,, IŠ MOČIUTĖS SKRYNIOS“ 

 

Konkursas vyks nuo 2021 m. kovo 19 d.

iki  2021 m. balandžio 23 d.

 

NUOSTATAI

 

 

KLAIPĖDOS MIESTO PEDAGOGŲ ŠVIETIMO IR KULTŪROS CENTRAS

 

 

KLAIPĖDOS MIESTO PRADINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO TARYBA

 

 

RESPUBLIKINĖ NUOTOLINĖ PRADINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖ DIENA

 

MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS MATAVIMAS IR PASIEKIMŲ GERINIMAS. PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS”

 

  

Kviečiame pradinio ugdymo mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus dalyvauti nuotolinėje respublikinėje metodinėje dienoje „Mokinių individualios pažangos matavimas ir pasiekimų gerinimas. Praktinės rekomendacijos” bei dalintis gerąja patirtimi.

 

RENGINIO TIKSLASdalintis mokinių asmeninės pažangos matavimo sistemų patirtimi, tobulinti kvalifikaciją mokinių asmeninės pažangos matavimo srityje.

 

DALYVIAI: pradinio ugdymo mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai.

 

 

 

Metodinė diena tiesiogiai vyks Microsoft Teams aplinkoje 2021 m. balandžio 8 d. (ketvirtadienį). Pradžia 10.00 val.

 

PLAČIAU

 

 

Vyksta diskusijos Bendrųjų programų atnaujinimo klausimais.
Septynių susitikimų metu buvo aptartos visos šešios kompetencijos ir Vaiko raidos aprašas. Nuo ateinančio antradienio, kovo 9 d. 14.00 val., pradedame gilintis, kaip kompetencijos "nugula" dalykų ugdymo bendrosiose programose. Aštuntas susitikimas tema - “Kompetencijos technologijų ugdymo bendrojoje programoje“.
Visų kovo-gegužės mėnesiais vyksiančių susitikimų nuoroda ta pati:
Join Zoom Meeting
Šilumos linkėdama,
Rasa Šnipienė
Nacionalinės švietimo agentūros projektai:
Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas, metodininkė
Lyderių laikas 3, vadovė
Inovacijos vaikų darželyje, vadovė
K. Kalinausko g. 7, 03107, Vilnius
Tel. +370 68626236

 

Yra pasiūlymas organizuoti seminarą:

“Nuotolinės fizinio ugdymo pamokos pradiniame ir viduriniame ugdyme: fizinis pajėgumas”

 Ar būtų norinčių dalyvauti tokiame seminare? 

Jei taip -  informuokite metodinio būrelio pirmininkę.

 

Programa atsisiųsti 

Eržvilko gimnazijos pradinių klasių metodinė grupė sukvietė rajono mokyklų

mažuosius ugdytinius ir pradinių klasių mokinius paminėti apgintos laisvės jubiliejų.

Kviečiame pasigrožėti Eržvilko bei Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijų,

Naujamiesčio progimnazijos, Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio

centro kūrybiniais darbais virtualioje parodoje „Laisvės paukštis“.

 

Nuoroda:

 

Sveikiname piešinių konkurso "Vabaliukai" vabalai" nugalėtojus!

Plačiau skyrelyje PASIEKIMAI 

 

GALERIJA

Jei turite naujienų, idėjų... -fotografuokite ir siųskite

mbuitkuviene@gmail.com

Mūsų svetainė bus jaukesnė! Laukiam nekantraujam!